fiziologiya

fiziologiya
<yun. physia – təbiət və logos – elm>
1. Canlı orqanizmin və onun hissələrinin həyati vəzifələri və fəaliyyəti haqqında elm. Bitkilərin fiziologiyası. Müqayisəli fiziologiya. Fiziologiya biologiyanın ən mühüm bölmələrindəndir.
2. məc. Şəhvani hissiyyat.
◊ Danışıq səslərinin fiziologiyası – fonetikanın, danışıq cihazının quruluşunu və onun fəaliyyətini öyrənən bəhsi.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • elmül’əbdan — ə. fiziologiya …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • literature — /lit euhr euh cheuhr, choor , li treuh /, n. 1. writings in which expression and form, in connection with ideas of permanent and universal interest, are characteristic or essential features, as poetry, novels, history, biography, and essays. 2.… …   Universalium

  • elektrofiziologiya — <bax elektro və fiziologiya> Fiziologiyanın elektrik hadisələrinin orqanizmə təsirini öyrənməklə məşğul olan bölməsi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fiziuloq — <yun. physia – təbiət və logos – elm> Fiziologiya mütəxəssisi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • patoloji — sif. <yun.> 1. Patologiyaya aid olan, patologiya ilə əlaqədar olan. Patoloji anatomiya. Patoloji fiziologiya. 2. məc. kit. Qeyri normal, normadankənar, xəstə. Patoloji hadisə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ЦПЭ — Центристская партия Эстонии полит., Эстония Источник: http://www.regnum.ru/expnews/252919.html ЦПЭ цитопатический эффект мед. Источник: http://microbiologu.ru/mikroorganizmyi/fiziologiya mikroorganizmov/kultivirovanie i indikatsiya vi 2.html ЦПЭ …   Словарь сокращений и аббревиатур

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”